Bộ sản phẩm làm sạch, dầu lau sáp, dưỡng sau tẩy lông 50ml

220.000,0

Set sample Jax Wax trước – sau wax gồm:

  • Dung dịch làm sạch da trước wax 50ml
  • Dầu lau sáp wax 50ml
  • Dưỡng sau wax lông 50ml

Thích hợp cá nhân hoặc spa mua dùng thử

Bộ sản phẩm Jax Wax làm sạch, dầu lau sáp, dưỡng sau tẩy lông 50ml
Bộ sản phẩm làm sạch, dầu lau sáp, dưỡng sau tẩy lông 50ml

220.000,0

Danh mục: Từ khóa:
error: Content is protected !!