Dạy wax lông toàn thân

8.000.000,0

  • Dạy wax lông toàn thân với sáp nóng và sáp ấm chuyên nghiệp cho từng vùng khác nhau
  • Kỹ thuật wax lông vùng kín và cơ thể đi hết nang lông, ít đau
  • Kiến thức về các loại sáp wax lông dùng cho các vùng khác nhau trên cơ thể
error: Content is protected !!