1kg que gỗ wax lông bikini, nách, mặt 11cm

65.000,0

– Que gỗ wax lông bikini và nách, mép, mặt, size 11cmx1cm

– Dùng phết sáp wax (tẩy lông) các vùng trên cơ thể: bikini, nách, mặt

– Đóng gói: 1 kg (khoảng 700 que)

Que gỗ wax bikini
1kg que gỗ wax lông bikini, nách, mặt 11cm

65.000,0

error: Content is protected !!